Статья на убийство

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 2 статьи 105 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.

См. текст части в предыдущей редакции

2. Убийство:

а) двух или более лиц;

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д) совершенное с особой жестокостью;

е) совершенное общеопасным способом;

е.1) по мотиву кровной мести;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

и) из хулиганских побуждений;

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, —

н) утратил силу

См. текст пункта «н» части 2 статьи 105

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Вироком суду особу було засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України на 7 років 6 місяців позбавлення волі.
Відповідно до вироку суду після розпивання спиртних напоїв, між особами виникла словесна суперечка, після якої потерпілий пішов з будинку обвинуваченого. Обвинувачений пішов за потерпілим і наздогнав його, наніс удари ножем в грудну клітку. Згідно з висновком експерта потерпілому заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.
Суд встановив, що особа, усвідомлюючи суспільну-небезпечність свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, маючи можливість надати першу медичну допомогу, зателефонувати в медичний заклад або покликати на допомогу, цього не зробив. Виконавши всі дії, які він вважав необхідними для доведення злочину до кінця, усвідомлюючи, що від отриманих поранень потерпілий може померти і бажаючи цього, залишив особу поблизу приміщення магазину, де на той час нікого із сторонніх осіб не було та пішов в невідомому напрямку. Смерть потерпілого не настала з причин, що не залежали від волі обвинуваченого .
Такі дії особи районним судом кваліфіковані як закінчений замах на умисне вбивство, оскільки обвинувачений вчинив всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак довести свій злочинний умисел до кінця не зміг з причин, що не залежали від його волі.
Ухвалою апеляційного суду вирок змінено, перекваліфіковано дії особи з ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України на ч. 1 ст. 121 КК України та призначено йому покарання 5 років позбавлення волі.
Перекваліфіковуючи дії винного, апеляційний суд зазначив, що поведінка обвинуваченого до, під час та безпосередньо після вчинення злочину, свідчить про відсутність в нього умислу на вбивство потерпілого та доводить, що він діяв з неконкретизованим умислом, допускаючи можливість як заподіяння будь-якої шкоди здоров`ю, так і настання смерті потерпілого. Суд зазначив, що за таких обставин особа має нести відповідальність лише за фактично заподіяні наслідки — тяжкі тілесні ушкодження.
Апеляційний суд допитав обвинуваченого та потерпілого, та встановив, що потерпілий і обвинувачений попередньо були знайомі. Напередодні вчинення злочину, за місцем проживання обвинуваченого, разом розпивали спиртні напої. Вранці, наступного дня, в ході виниклого між ними конфлікту, потерпілий безпричинно наніс обвинуваченому удари рукою в ділянку перенісся та лоба. Після чого, обвинувачений взяв в праву руку кухонний ніж та направив на потерпілого, який почав «хватати» його за руки та вирвав ніж. Обвинувачений не заперечував факт спричинення ударів потерпілому ножем під час сутички неумисно, відпихаючи останнього від себе. В подальшому, саме обвинувачений попросив сусіда викликати швидку допомогу.
Прокурор, не погоджуючись з ухвалою апеляційного суду, оскаржив її в касаційному порядку.
Проте Касаційний кримінальний суд ВС не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги.
Суд зазначив, що згідно зі ст. 15 КК України замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. Закінченим є замах, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Якщо умисне вбивство може бути вчинено як з прямим, так і з непрямим умислом, то замах на умисне вбивство можливий лише з прямим умислом, тобто коли вчинене свідчило про те, що винний усвідомлював суспільну небезпечність своїх дій, передбачав можливість або неминучість настання смерті іншої людини і бажав її настання, однак смертельний результат не настав з незалежних від нього обставин.
ККС вказав на те, що, дослідивши зібрані у справі докази, апеляційний суд встановив, що поведінка обвинуваченого до, під час та безпосередньо після вчинення злочину, свідчить про відсутність в нього умислу на вбивство потерпілого та доводить те, що він діяв з неконкретизованим умислом, допускаючи можливість як заподіяння будь-якої шкоди здоров`ю, так і настання смерті потерпілого, а тому повинен нести відповідальність лише за фактично заподіяні наслідки — тяжкі тілесні ушкодження.
Апеляційним судом також враховано поведінку обвинуваченого безпосередньо після вчинення злочину, а саме те, що маючи можливість підняти ніж та продовжити наносити тілесні ушкодження потерпілому, особа залишив його та сприяв у виклику швидкої допомоги.
Тому ВС визнав правильним висновок апеляційного суду, що діяння особи слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 121 КК України, як умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (постанова від 13.02.2020 у справі № 164/1826/17).

При назначении наказания лицам, виновным в совершении покушения на преступление, за которое в санкции статьи Особенной части УК Украины в качестве альтернативы предусмотрена мера принуждения — пожизненное лишение свободы, правила части 3 статьи 68 УК Украины не применяются, поскольку наиболее строгим видом наказания в санкции закона остается пожизненное лишение свободы, а это исключает возможность определения его двух третей

2 декабря 2019 года Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу прокурора на определение Апелляционного суда Херсонской области от 30 января 2018 года, а также кассационную жалобу осужденного гр-на К. на указанное постановление в уголовном производстве в отношении гр-на К., уроженца г. Тернополя, жителя *, осужденного за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (УК) Украины.

Краткое содержание обжалуемых судебных решений и установленные фактические обстоятельства

По приговору Скадовского районного суда Херсонской области от 25 ноября 2016 года, оставленному без изменений апелляционным судом, гр-н К. был осужден по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Осужденному засчитано по правилам части 5 статьи 72 УК Украины предварительное заключение в срок отбывания наказания.

Решен вопрос о процессуальных издержках и вещественных доказательствах в уголовном производстве.

Суд первой инстанции признал гр-на К. виновным в совершении при указанных в приговоре обстоятельствах оконченного покушения на умышленное убийство двух человек.

Как установил местный суд, 19 сентября 2013 года в период с 21:00 по 22:30 в доме по адресу: *, гр-н К. в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры на почве ревности с целью убийства двух человек умышленно нанес по одному удару ножом гр-ну С. и гр-ке М. в левую часть груди, причинив каждому тяжкие телесные повреждения. После этого гр-н К., оставив пострадавших в бессознательном состоянии, вышел из дома. Таким образом, он выполнил все действия, которые считал необходимыми для убийства гр-на С. и гр-ки М., но преступление не было окончено по причинам, не зависящим от его воли, поскольку пострадавшим вовремя была оказана медицинская помощь.

Требования кассационных жалоб и обобщенные доводы лиц, их подавших

В кассационной жалобе прокурор просит изменить на основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 438 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, вынесенные в отношении гр-на К. судебные решения, уменьшить осужденному размер наказания до 10 лет лишения свободы. Суть доводов стороны обвинения сводится к тому, что местный суд не придерживался предписаний части 3 статьи 68 УК Украины, с учетом которых максимальный срок лишения свободы за преступление, совершенное гр-ном К., не может превышать 10 лет, а суд апелляционной инстанции оставил это без внимания. В то же время, ссылаясь на решение апелляционного суда от 20 октября 2015 года, которым предыдущий приговор в отношении гр-на К. был отменен не из-за мягкости меры принуждения, прокурор указывает на неправомерность усиления осужденному наказания и нарушение статьи 416 УПК Украины, которое также не было устранено на стадии апелляционного производства.

В кассационной жалобе, как следует из ее содержания, осужденный гр-н К. просит на основаниях, предусмотренных частью 1 статьи 438 УПК Украины, изменить решение апелляционного суда, переквалифицировать действия с части 2 статьи 15 и пункта 1 части 2 статьи 115 на часть 1 статьи 121 УК Украины и смягчить меру принуждения. Он считает, что упомянутый суд при пересмотре приговора не дал надлежащей оценки доказательствам, которые, по мнению осужденного, свидетельствуют об отсутствии у него умысла на лишение потерпевших жизни. Кроме того, по утверждению гр-на К., он ударил ножом потерпевшего гр-на С., защищаясь от него. Также отмечает, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил апелляционную жалобу прокурора, в которой указывалось на назначение осужденному наказания без соблюдения правил части 3 статьи 68 данного кодекса.

Участники уголовного судопроизводства были должным образом уведомлены о дате, времени и месте кассационного рассмотрения, ходатайства о его переносе в суд кассационной инстанции не поступали.

Основания рассмотрения уголовного производства Объединенной палатой Кассационного уголовного суда Верховного Суда

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда определением от 15 августа 2019 года передала уголовное производство в отношении гр-на К. на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда на основании части 2 статьи 4341 УПК Украины.

Такое решение было принято из-за необходимости отступить от вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении коллегии судей Второй палаты Кассационного уголовного суда от 31 января 2019 года (дело № 345/3788/17), согласно которому назначение наказания за покушение на совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК Украины, с учетом императивного ограничения, установленного частью 4 статьи 68 этого кодекса, не может превышать двух третей максимального срока наказания в виде лишения свободы.

Тем не менее, по убеждению коллегии судей Первой палаты Кассационного уголовного суда, логика законодательных изменений в статье 68 УК Украины свидетельствует о том, что необходимость дополнения ее частью 4 была обусловлена именно невозможностью применения 2-й и 3-й ее частей к преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, поскольку одновременное их применение влечет за собой двойную гуманизацию, что является несправедливым в отношении преступлений, за которые предусмотрено самое строгое «срочное» наказание (лишение свободы на срок 15 лет).

Учитывая изложенное и нормативное понимание положений статьи 4342 УПК Украины, Объединенная палата Кассационного уголовного суда осуществляет рассмотрение этого уголовного производства по процедуре, установленной законом.

Позиции участников судебного производства

В суде кассационной инстанции прокурор отрицал обоснованность кассационных требований стороны обвинения и защиты и считал, что судебные решения следует оставить без изменений; защитник и осужденный, поддержав жалобу последнего и позицию прокурора относительно меры принуждения, просили смягчить назначенное гр-ну К. наказание.

Мотивы суда

Заслушав доклад судьи, пояснения сторон, проверив материалы уголовного производства и доводы, изложенные в кассационных жалобах, Объединенная палата Кассационного уголовного суда пришла к выводу, что кассационные жалобы подлежат частичному удовлетворению на следующих основаниях.

Согласно части 1 статьи 433 УПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения местным и апелляционным судами норм права, правильность правовой оценки обстоятельств и не уполномочен исследовать доказательства, устанавливать и признавать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом решении, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства.

В силу статьи 438 указанного кодекса при осуществлении кассационного производства суд не вправе отменить обжалуемые решения из-за неполноты судебного рассмотрения и несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, и учитывает обстоятельства, установленные судами низших инстанций.

В кассационной жалобе, как следует из ее содержания, осужденный не ставит вопрос об изменении приговора, однако, отрицая законность определения апелляционного суда, среди прочего ссылается на неполноту рассмотрения, неправильность установления фактических обстоятельств уголовного производства, недостоверность отдельных доказательств, тогда как их проверки в силу статьи 433 УПК Украины к полномочиям суда законом не отнесены.

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного производства, суд апелляционной инстанции, ­пересматривая приговор, в том числе по апелляционным жалобам осужденного гр-на К. и его защитника, установил, что вывод местного суда о доказанности виновности гр-на К. в совершении оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц основывается на собранных по делу и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательствах, оцененных в соответствии со статьей 94 указанного кодекса.

Вопреки утверждению в кассационной жалобе осужденного ­апелляционный суд, опровергая доводы стороны защиты о неправильной юридической оценке действий гр-на К., в своем решении указал, сопоставил и проанализировал положенные в основу приговора конкретные доказательства, в частности: показания потерпевших гр-на С., гр-ки М., свидетелей гр-на Л., гр-на Д., гр-на Е., гр-на А. и гр-на И.; данные, содержащиеся в протоколах осмотра места происшествия от 20 сентября 2013 года и фототаблицы к ним, следственного эксперимента от 24 сентября и 7 октября 2013 года, а также проанализировал выводы проведенных по делу экспертных исследований (судебно-медицинских, иммунологических и цитологического). Содержание этих доказательств подробно изложено в судебных решениях. При этом, как следует из показаний допрошенных в ходе судебного следствия потерпевших и свидетелей, гр-н К. во время распития алкогольных напитков на почве ревности умышленно нанес ножом удар в левую часть груди гр-ну С., а затем, после обнаружения гр-кой М. без сознания раненого также умышленно нанес ей удар ножом в грудь. Осужденный, несмотря на причинение им тяжких телесных повреждений, осознавая это, не совершил никаких мер для спасения жизни потерпевших, а наоборот, оставил их на месте происшествия. Благодаря только свидетелям гр-н С. и гр-ка М. были вовремя доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз от 19 ноября 2013 года № ** и № *** обоим потерпевшим были причинены тяжкие, опасные для жизни телесные повреждения в виде колото-резаного ранения поверхности грудной клетки слева, проникающего в плевральную полость, с ранением верхней части левого легкого, которые возникли от действия колото-режущего предмета, не исключено, что от удара ножом.

Упомянутые экспертные заключения и факт причинения потерпевшим ударов ножом (вещественным доказательством по делу) в кассационной жалобе осужденным не оспариваются.

Характер целенаправленных действий гр-на К., который за короткий промежуток времени с силой нанес ножом двум лицам проникающие ранения в участки тела, где находятся жизненно важные органы, и сознательно оставил на месте происшествия потерпевших в беспомощном, опасном для их жизни состоянии, доказывает наличие у виновного умысла именно на убийство, а доводы в кассационной жалобе об обратном являются несостоятельными.

В материалах уголовного производства нет данных, подтверждающих, что гр-н К., нанося удар ножом гр-ну С., осуществлял защиту, исходя из опасности посягательства на него со стороны потерпевшего, не приведены они и в поданной осужденным жалобе. То обстоятельство, что он причинил потерпевшему телесные повреждения во время обоюдного конфликта, само по себе не свидетельствует об отсутствии умысла на противоправное причинение смерти другому человеку, как об этом говорится в кассационной жалобе.

Во время апелляционного пересмотра, убедившись в том, что местный суд при проведении следствия выполнил требования статьи 91 УПК Украины и правильно установил фактические обстоятельства дела, апелляционный суд в соответствии с этими обстоятельствами обоснованно согласился с квалификацией деяния по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины и пришел к мотивированному выводу об отсутствии правовых оснований для изменения обвинения на часть 1 статьи 121 этого кодекса. С таким выводом согласен и суд кассационной инстанции.

Определение апелляционного суда в этой части соответствует требованиям статей 370, 419 УПК Украины.

Что касается аргументов, изложенных в кассационных жалобах, о несоблюдении судами низших инстанций правил части 3 статьи 68 УК Украины, то они неприемлемы.

Частью 1 статьи 65 УК Украины предусмотрено, что суд назначает наказание в пределах, установленных в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, в соответствии с положениями Общей части настоящего кодекса, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Как следует из материалов производства, гр-н К. был признан виновным и осужден по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины (совершение оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц).

Следовательно, при выборе размера наказания гр-ну К. суд должен решить вопрос о соотношении норм Общей и Особенной частей УК Украины, в частности статьи 68 и части 2 статьи 115 этого кодекса.

Согласно санкции части 2 статьи 115 УК Украины наиболее строгим видом наказания за совершение преступлений, предусмотренных в диспозиции этой статьи, является наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это наказание является бессрочным, то есть не имеет срочного измерения.

В соответствии с положениями части 4 статьи 68 УК Украины за совершение приготовления к преступлению и покушения на него пожизненное лишение свободы не применяется, кроме случаев совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных в статьях 109–1141, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных в статьях 437–439, части 1 статьи 442 и статье 443 этого кодекса.

В то же время частью 3 статьи 68 УК Украины предусмотрено, что за совершение покушения на преступление срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части настоящего кодекса.

Исходя из системного анализа положений упомянутых частей статьи 68 УК Украины, закон обязывает суд или снизить размер (часть 3), или запрещает применить (часть 4), но исключительно только один и только наиболее строгий вид основного наказания из числа предусмотренных в соответствующей санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части УК Украины. Из этого следует, что по одному уголовному производству в отношении одного и того же деяния и одного и того же лица, совершившего это деяние, указанные положения не могут быть применены дважды — и к наиболее строгому, и к менее строгому наказанию, которые альтернативно предусмотрены в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части УК Украины.

Таким образом, если в санкции нормы Особенной части УК Украины в качестве альтернативы предусмотрено пожизненное лишение свободы, то положения части 3 статьи 68 УК Украины не могут применяться к лицам, исходя из максимального наказания в виде лишения свободы на определенный срок, так как наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией, остается пожизненное лишение свободы, а это наказание исключает возможность определения его двух третей.

Следует отметить, что исключение законодателем возможности назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы за неоконченное преступление (часть 4 статьи 68 УК Украины) является отдельной, особой формой (способом) смягчения наказания за отдельные виды неоконченного преступления, применяемой отдельно от других способов смягчения наказания, и не исключает возможности применения другого менее строгого вида наказания, предусмотренного за такие преступления.

При таких обстоятельствах при назначении наказания за совершение покушения на преступление, за которое наиболее строгим наказанием является пожизненное лишение свободы, применению подлежит часть 4 статьи 68 УК Украины, а не часть 3 этой статьи. При этом менее строгие, чем пожизненное лишение свободы, наказания могут быть назначены в максимальном размере, определенном санкцией статьи (части статьи) Особенной части УК Украины, ведь при таких условиях они всегда относятся к числу менее строгих.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с изложенными в кассационной жалобе прокурора доводами о нарушении судами статьи 416 УПК Украины при назначении гр-ну К. наказания.

Так, при выборе меры принуждения суд обязан придерживаться установленных уголовным процессуальным законом ограничений, среди которых закрепленный в части 2 статьи 416 УПК Украины принцип недопустимости ухудшения правового положения обвиняемого без процессуального повода после отмены приговора судом апелляционной инстанции. В этом случае при новом судебном рассмотрении допускается назначение более строгого наказания, чем избранное по предыдущему приговору, только при условии, если приговор был отменен по апелляционной жалобе прокурора, потерпевшего или его представителя в связи с необходимостью усиления меры принуждения.

По материалам уголовного производства Апелляционный суд Херсонской области определением от 20 октября 2015 года отменил приговор Голопристанского районного суда Херсонской области от 15 мая 2015 года в отношении гр-на К., по которому последний был осужден по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет, и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции. Указанный приговор был отменен на основании существенного нарушения требований уголовного процессуального закона. Выводов суда апелляционной инстанции о мягкости назначенного наказания указанное определение не содержит.

Установленные апелляционным судом обстоятельства, которые стали основанием для отмены приговора первой инстанции в понимании положений статьи 416 УПК Украины, исключали по результатам нового рассмотрения в суде первой инстанции назначение гр-ну К. более строгого наказания по обвинению, объем которого не увеличился.

Указанные требования закона местным судом не соблюдены, и по результатам нового судебного рассмотрения по тому же объему обвинения, признанного доказанным, назначено гр-ну К. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, которое является более строгим, чем назначенное по предыдущему приговору.

Апелляционный суд, пересматривая приговор в отношении гр-на К., не устранил указанных нарушений закона.

Таким образом, обжалуемые приговор и определение в отношении гр-на К. подлежат изменению на основании, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 438 УПК Украины, а назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы — уменьшению до 11 лет.

Следовательно, поданные кассационные жалобы необходимо удовлетворить частично.

Выполняя правила статьи 442 УПК Украины, Объединенная палата пришла к следующему выводу о том, как должна применяться норма права, с применением которой не согласилась коллегия судей, передавшая дело на рассмотрение Объединенной палаты.

Вывод

При назначении наказания лицам, виновным в совершении покушения на преступление, за которое в санкции статьи Особенной части УК Украины в качестве альтернативы предусмотрена мера принуждения — пожизненное лишение свободы, правила части 3 статьи 68 УК Украины не применяются, поскольку наиболее строгим видом наказания в санкции закона остается пожизненное лишение свободы, а это исключает возможность определения его двух третей. В таком случае подлежат применению только правила части 4 статьи 68 этого кодекса.

Руководствуясь статьями 433, 434, 4342, 436, 441, 442 УПК, Объединенная палата Кассационного уголовного суда постановила:

— кассационные жалобы прокурора и осужденного гр-на К. удовлетворить частично;

— приговор Скадовского районного суда Херсонской области от 25 ноября 2016 года и определение Апелляционного суда Херсонской области от 30 января 2018 года в отношении гр-на К. изменить, уменьшить назначенное ему по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины наказание в виде лишения свободы до 11 (одиннадцати) лет.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Сейчас преступление по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств) наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, пожизненным лишением свободы или смертной казнью. При этом на смертную казнь действует мораторий. Преступление по части первой той же статьи (убийство одного человека без отягчающих обстоятельств) наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.
То есть в российском уголовном праве, если исходить из числа убитых, есть только два варианта: «один» и «больше одного». В результате некоторые убийцы, осужденные по части 2 статьи 105, получают необъяснимо мягкие приговоры. В 2017 году житель Тверской области застрелил девять человек, и был приговорен к пожизненному заключению. В 2016 году двое жителей Хабаровского края убили пятерых, и были приговорены к пожизненному заключению. В этом же году житель Ленинградской области избил двух человек, после чего сжег дом, в котором они находились, и в этом пожаре сгорели заживо все восемь жителей этого дома. За гибель восьмерых он получил 23 года. То есть за каждого – менее трех лет. В российских тюрьмах отбывают наказание за убийство двух и более лиц и другие преступники, в сроках которых наказание за одного убитого составляет примерно по три, четыре или пять лет. Причем это относится не к убийствам, совершенным в состоянии аффекта или при превышении пределов самообороны, а к обычным убийствам. Вдобавок, поскольку такие преступники не приговорены к пожизненному заключению, после отбытия 2/3 наказания они могут быть на законных основаниях освобождены условно-досрочно. Убийство нескольких человек – это особо тяжкое преступление, но сейчас некоторые из осужденных за него фактически получают срок, как за преступление средней тяжести.
Столь мягкие приговоры для таких убийц – это глумление над памятью о жертвах этих преступников. Такой убийца, вышедший на свободу, представляет огромную опасность для законопослушных граждан. Также это несправедливо по отношению к другим убийцам, которых приговаривают к значительно большим срокам за меньшее число жертв, и по отношению к другим преступникам, получающим сопоставимые сроки за менее тяжкие преступления. Эта ситуация дискредитирует российское правосудие.
Предлагается ужесточить наказание для преступников, совершивших серийные и массовые убийства (убийства четырех и более лиц).

Статья на убийство

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *